Du er her:
Medlemslister • Gruppen for Hjertes udfoldelse Fyn •
           

Gruppen for Hjerte energiens udfoldelse Fyn

Hvis du stopper med at lede udenfor dig selv for at finde svar, men i stedet søger ind i det sted du søger fra vil vi finde svaret for kun du kender det.

Jeg har nu arbejdet med at guide og vejlede mennesker frem mod at opleve og intigere at blive et og leve gennem deres højere selv med stor succes i 15 år. 

Jeg oplever pt. flere og flere åbner sig og søger at finde "hjem" At nå dette behøvs nødvendigvis ikke at foregå i afsondrethed og ensomhed, men det godt kan foregå i en gruppe sammenhæng. 

Derfor har jeg valgt og er blevet inspireret til at starte endnu en gruppe op på Fyn i 2018. 

Jeg har gennem min egen erfaring, udvikling og forståelse af denne fantastiske smukke energi, en forståelse der vil hjælpe dig. Hjælpe dig derhen til at du oplever at være dit lys uden at nogen eller noget vil forstyrre dig.

Fra det højste sted gennem mit åndelige hjerte forbinder jeg mig til det højste sted i dig og viser dig at du er dette kærlighedens lys.

Denne gruppe henvender sig til dig som er dedikeret og klar til at gå vejen.

Så dette felt som bliver skabt vil være så højt udviklende som muligt for gruppen og hver enkel deltager. 

Jeg vil stå til din rådighed og undervise dig så længe du ønsker det? 

Da vi arbejder med en høj transformerenede energi frekvens vil jeg lære dig at forstå hvordan du kan arbejde og bruge denne energi til at hjælpe dig selv og evt. andre.

Jeg vil følge min intuition og lade mig inspirere til at undervise dig fra gang til gang. Nogle af de emner vi vil arbejde med er.

Evidence baseret forståelse af energi frekvenser.

Udvikling og forståelse af vores forskellige planer og arbejdet med det mentale emotionelle og på de fysiske planer.

Udvikling og forståelse af intuitionen og psykiske evner.

Sansning og åbning af de højre subtile energier. 

Arbejde og forståelse af qi/livskraft/kundalini energien.

Udvikling af personlig kraft/ jordforbindelse/ centrering/ nærvær/ afgrænsing og beskyttelse.

Forståelse af energi vampyrisme samt afmontering af dette.

Forståelse og åbning for selv healing og healing af andre.

Modtagelse og integration af nye frekvenser ned i det fysiske legme

forståelse og forbindelse til sjælen og de højre planer.

Energi er en intelligens så defor vil du muligvis i dagene op til vores gruppe aften kunne opleve en aktivitet, noget der sker i dig uden at du fortager dig noget. Dette er en forberedelse/process der er aktiveret til dette emne som vi arbejder med den pågældende aften.

Du vil når aftenen er omme, mærke dig opløftet og let af energien vi har arbejdet med den pågældende aften. Forvent at denne vil være aktiv og arbejde i dig de næste 12-36 timer til det er intigreret.

For at vi kan skabe en sådan transformerende gruppe-synergi, er det vigtigt at du som deltager på holdet er dedikeret. Kommer med et åben sind og hjerte for at modtage og lærer af lysets healende transformerende kraft. Samt at være åben for at det mest kærlige og udviklende vil ske for dig og andre i gruppen.

Mit ønske og mål for at lave disse aftener er at vise dig dit højste potentiale og kvaliteter. Jeg har gået vejen jeg er bevidst forbundet til mit lys og ønsker af et rent hjerte at vise dig og opleve dit. 

Arrangementet koster 2800 kr. for alle 7 aftener da gruppen ikke er helt fyldt endnu vil der indtil den er dette mulighed for at tilgå gruppen.  Det resterende beløb for resten af forløbets aftener betales ved første aftens fremmøde.

Skulle der være en af dagene du ikke kan deltage vil dette ikke være en hindring for at deltage i gruppen.

Arrangementet vil foregå med ca. 3 ugers interval på adressen 

Arrangementet starter kl. 19.00 og varer ca. 1 1/2 til 2 timer. 

Du kan tilmelde dig ved at sms el. ringe på tlf.2061 7614 el. soullightcenter@gmail.dk 

Datoer for 2019

    21 jan. Kl. 19:00

    11 feb. Kl. 19:00 

 4 marts.  Kl. 19:00

25 marts. Kl. 19:00

15 marts. Kl. 19:00

    6 maj.  Kl. 19:00

   27 maj. Kl. 19:00

Glæder mig til at møde dig i et felt af lys og fred. 

De kærligste tanker

 

Lars Elias Michelsen