Du er her:
           

Mit møde med nuet og væren tilstanden

Så længe jeg kan huske tilbage, har jeg altid følt en naturlig længsel mod en større forståelse af mig selv - hvorfor tænker og handler jeg som jeg gør? Hvorfor møder jeg de mennesker i livet som jeg gør? hvad og hvorfor lærer jeg af de situationer, mennesker og begivenheder jeg tiltrækker? Der må da være en mening og sammenhæng med det? Og hvad er meningen med livet?

Efter et livs bevidst søgen efter svar på disse spørgsmål, vågnede jeg en dag pludselig op. Dette skete da jeg i min søgen, befandt mig 8000 km. hjemmefra. Jeg sad i et silent retreat i et nepaletisk tempel og kompleterede og reflekterede over meningen med livet. Mens jeg sad der i stilheden, tænkte jeg at den mester munk der sad foran mig, måtte kunne give mig svaret på det jeg søgte? Men han sad bare der fredfyldt og stille og sagde ikke noget. Jeg kunne mærke min irritation og frustration over hans stilhed voksede i mig. Pludseligt kiggede han på mig og sagde “Mister you are too noise in thougths, try become silent in your mind and surrender yourself in too it”. Et øjeblik efter mærkede jeg hvordan alt blev stille og en tilstand af intethed kom over mig, min krop begyndte at brænde som var det en flydende ild der bevægede sig i min krop. Jeg blev bange, men tænkte at jeg skulle følge hans instrukser og overgav mig uden tanke på konsekvenser og pludselig oplevede jeg at alt blev levende og jeg oplevede det som et stærkt lys der blev tændt i mit hoved og i mit hjerte. Nu forstod jeg. Alt stod fuldstændig lysende klart for mig.

Efter den opvågenhed og levende tilstand jeg oplevede, søger jeg ikke længere en mening med livet. Jeg oplever en tilstand af væren og alt omkring mig er levende og helt ubesværet ved blot at være tilstede i nuet og søge ind i hjertet.

Denne selvindsigt og erkendelse jeg oplevede, gør at jeg nu mærker et naturligt kald efter at hjælpe andre frem på deres vej i livet. Gennem min forståelse, evner og indsigter, vil jeg guide og hjælpe dig sikkert mod dit mål.

 

Min oplevelse af livets mening og sammen

Jeg tror vi skaber vores personlighed/ego gennem vores fysiske følelsesmæssig og mentale oplevelser og at vi fra barnsben lærer at identificere os gennem disse. Vi kan derigennem skabe nogen meget stærke egoer og emotionelle bindinger som kontrollere vores liv her og nu. På et tidspunkt i vores udvikling, når vi har udlevet vores lyster og fundet frem til at lykken ikke er materialistisk eller lidelsefuld, vil en naturlig ubesværet higen efter noget højre end vores personlighed/ego komme til indflydelse i vores liv. Vi søger ikke længere den menneskelig betinget kærlighed men vender os mod hjertes ubetinget kærlighed. 

Jeg tror at vi er født for at finde tilbage til os selv og forbinde og udleve vores essens eller højere selvs tilstand.

 

For at vi igen kan forbinde os til vores essens eller højere selv, må vi først arbejde med vores lavere selv, vi må tage ansvar, og må kigge indad.

Via selvransagelse og selverkendelse får vi kastet lys på og får bevidsthedsgjort hvad der måtte blokere os for at turde stå ved os selv. Vi får gennem denne selvindsigt en større forståelse for hvorfor vi har det som vi har det? Er det os selv eller er det ydre påvirkninger fra vores omgivelser der blokkere os og hvorfor tillader vi denne blokering at være der?

Når vi kan se og forstår en større sammenhæng gennem vores oplevelser i livet kan vi gennem accept og forståelse nå frem til neutraliteten og finde tilgivelsen i vores hjerte af det vi mærker og oplever.

Hjertet vil åbne og udfolde sig og vi kommer til at leve i samklang med vores essens/højere selv. Vi bliver fri for, at identificere os gennem vores lavere tanker og følelser, og opnår en anden bevidsthed at se og leve livet igennem, hjertet åbner sig og vi har fundet hjem og vil ikke længere søge svaret.

 

Bookning af tid til session, workshop og andre ydelser

Ønsker du at booke en session hos mig, kan du her booke dig direkte ind i min kalender eller kontakte mig på mobil nummer. +45 2061 7614

Navn:
Mobilnr.:
Mail:
Evt. besked: